Mënyja

image-9534956-51211666_2002405476491347_509646209527316480_n.jpg
Lloga e Reja nga 26.01.2019 Pikrisht në kuvendin e -Xlll-
Kjo ësht Llogo e tret e Shoqatës.
3.Llogo  26.01.2019.
 2.LLOGO   28.10.2013. Meket llogën e dyt njashtu shërbim 5.vjet.
1.LLOGA  04.06.2008. Meket llogën e par shërbim 5.vjet.
Nga themelimi shoqata nuk ka pas Llogo, pasi u themelu 04.02.2006. dy vite imungoj Llogo.


image-9469310-682712-60f35ef0f5730485ffff81227f000101.jpg
2.LLOGO E DYTË  PARA KSAJ TË FUNDIT NGA  28.10.2013.
image-683201-b2ab058d144258d8ffff9719ffa86322.jpg
1.LLOGO E PARË 04.06.2008.ME RASTIN E FESTAV TË  FUNDVITIT ME 2018 & 2019. PIKRISHT ME NDRRIMIN - NË HYRJEN E VITIT RI 2019

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS NË ZVICËR

URON VEQË E VEQË BESIMTARËT E DY BESIMEVE, GJEGJËSISHT ANTART E SHOQATËS DUKE JU URU SHËNDET HARMONI FAMILJARE DHE SUKSESE NË SPORTIN QË ZHILLOJM SI PASIONUS TË PËLLUMBAV. Uron Kryesia Shoqatës në fjalë  Artan Ahmeti.

Kërkes:
​Nga tereni gjat sezones garuse 2017 kërkohet nga kuvendi 2018:
​Kuvebdi i radhës për vitin 2018. pret aprovim, ndryshim për orarin e garav.
Kuvendi miraton kërkesën për ndryshim për orarin e garav duke fillu nga mesi i Shkurtit dhe përfundojm pas dy vikendev të Dhjetorit 2018.

Garat ër sezonin garus 2019. fillojm  në Shkurt duke mbaru me dy vikendet e parë të Dhjetorit 2019.


SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS NË ZVICËR


Rezultatin përcjelleni te Ditari i garav në Zvicer 2017-16-15-14-

Presim sezonën 2017.


Sezona garuese e shoqatës në fjalë fillon aktivitetet me gara nga 01.03.2017 gjerë 30.11.2017.
Urojmë suksese gjithë garuesve që prezentojn me pëllumba në kuadër të Shoqatës, urime. 

Mosë hezitoni për çdo nevoj na shkruni në postën elektronike të Shoqatës: shoqata_dardania@bluemail.ch

LLogoja e Shoqates  DARDANIA

1.LLOGO E PARË ISHTE VENDOS NGA 04.06.2008.  PARA KSAJ NUK KA PASË LLOGO.

2.LlOGO E DYTË  NGA 28.10.2013.

3.LLOGO E TRETË NGA 26.01.2019.

==================================================================

Orari sezonal i garavë 2015 duke filluar nga 01.03.2014 gjerë 30.11.2015, Suksese.

===================================================================

Shoqata Dardania Pëllumbi Akrobatik i Kosovës në Zvicër,  mbajti  KUVENDIN e (8). Me 01.02.2014, antarsia kërkoj që edhe këte mandat ta udhëheqë kryesia e vititë kaluarë.

Njohtime ma të zgjeruara kërkoni: KUVENDI I -VIII- lartë te Mënyja.

====================================================================

PUNA ME DYLBI GJATË GARAVË NË TERENË

Kuvendi i tetë (8). „Shoqata Dardania Pëllumbi Akrobatik i Kosovës  Zvicër“.

 Shtjellon shemën grafike  të  dylbis, miraton fotografimin e shemës.

Nga përvoja gjashtë vjeçare,  këjo dylbia profesionale me grafikë , punojm çe katër vjetë, kemë arrit cilësin  profesionale me  Dylbij  te „Shoqata Dardania Pëllumbi Akrobatik i Kosovës  Zvicër“.
Kërkimi  realë i lartësisë dhe fillimi nga momenti i aterrimi pëllumbit, nën një aktualitet vëzhgimi nga gjendja e pëllumbit lartë, gjendjes ku Dylbia gjendetë te ne në tokë, gjithmon duke qenë  në kërkim të lartësis, largësisë dhe të pa njohturën (minusin) që të kemi  realitetin e lartësis; Këte na mundëson Dylbia me grafik aktuale që bën llogarin automatike sipasë shemës Pitagorës, dylbia me shemë siçë ësht këjo ma larët, ësht shumë efikase, tjetër dylbij  nuk vjen në konsiderim për vlersimin e matjes së lartësisë Pëllumbit që nuk posidon një shem të tillë, jemi mirënjohës nëse del ndoj dylbijë më efikase ne dotë detyrohemi për hir të pllumbav dhe suksesin e garave gjithënjë në avancim dota përcjellin trentinë e tregutë. 

Dylbia për mesë mekanizmit tekënikë, matë lartësin e pëllumbit, Mundëson vlersimin e vlersuesve për gjendjen e  lartësis, nga kurë  fillon të sjellët pëllumbi gjatë aterrimit në akrobacionë drejt Tokës.

Përmbajtja e Dylbis afron  aspekt  teknikë: duke lexu të dhanat nga një fluturim nga  momentin  kur fillojnë   akrobacionet e pëllumbit.  Pastaj vlersuesit e kanë fjalën duke vëzhgu  gjatë aterrimt gjendjen si sjellë pëllumbi, me një fjalë dylbija lehëtson vlersimin e lartësis për vlersuesitë.

1.       Trekandëshi  i shemës që afron Dylbia ma larët për çdo matje lexojm në vijimë: Gjendjen e     lartësis të pëllumbit aktuale 184.40,metra, kandi nga vendë qëndrimi i personit  me dylbi,  gjithëmon duke llogarit praninë ku gjendet njeriu me dylbi  pranë  kotecit dhe aktualisht sa largë kotecit ësht pëllumbi.

2.       Gjendjen nën kandin e  lartësis aktual 72.0 shkallë(gradë), gjithmon duke pas parasysh se fillojm pran kotecit duke llogarit këndin 90.oo.shkallë gjer „ 70. Metra sipas rregullorës“. që arrihet largësia e ramjës pëllumbit  në përcaktimin me rregulloren, këjo shem lart gjithmon mundëson leximin e minusit sipas formulës Pitagorës.

3.        Distanca e rrethit fluturimit nga vendë leximi në vi të perimetrit  horizontale 59.8,metra.

4.       Lexojm gjithëmon të panjohurën në lartësin aktuale 194.0,metra. Sipas rregullorës aktuale të shoqatës sonë distanca e rrethit lejojnë nga koteci 70.metra. rasti aktual 59.80,metra lejohet të lexojm vlersimin nga lartësi vërtikale 184.40.metra lartësi, kur i ësht nxjerrë minusi në mënyr automatike nga lartësia 194.metëra për komunikim të rezultatit gjithëmon njohtojm aktualën e lartësis reale me minus që në mënyr automatike grafika jon ësht 184.40 metra, nga këtu ju konfirmohet  vlersuesve si vepruan akrobacionet e sjellëjës në aterrim të pëllumbit, me këte pritetet  konfirmimi i vlersuesve për veprimin e gjendjes të rezultati  përfundimtar të pëllumbit sa ësht sjellë.

5.       Sqarim pasë distancës me rregullore mbi 70.metra lexojm i çesim minusin.

6.       Sipasë kësaj sheme të dylbis gjithmon kemi leximin aktual në form të nxjerrjes nga një metëri dhe çdo metër  ma tutje gjerë sa lejojn rregulloret mbi faktin e distancës, këjo shem punon sipas formulës Pitagorës duke ja nxjerrë gjithënjë minusin.

7.       Me këte na jepet një mundësi ma shumë gjatë leximit grafikës, nga këtu na lejohet leximin gjithmon i grafikës që nxjerrë minusinë vetë, këjo grafikë aktuale ka kohëzgjatjen të qendroj (pretë)  30.sekonda dhe na jepë mundësin përta fotografu e dokumentu nga koha kur ka fillue aterrimi duke u sjellë në vi vërtikale furishëm pëllumbi.

Distancën e perimetrit horizontalë e propozuar që të rritet nga 70.metra gjer në 100.metra besojm se kanë mundësi vlersuesit ta shohin mirë si ësht duke sjellë pëllumbi,  këte duhet ta bisedojm bashkarisht në një takim para fillimit të garavë dhe të vlej për tër sezoninë kalendarikë, aktualja ende ësht në fuqi 70.metra.

01.02.2014.

www.krahsjellsikosoves.com

==================================================================

NJOHËTIM

Jemi në prag të vititë 2014, ne mbarshtuesit e Shoqatës Dardania Pëllumbi Akrobatik i Kosovës të jemi vigjelent në kohën e duhurë të bëjm porosin e UNAZAV.

Për njohëtimë  rrethë organizimit të UNAZAV 2014 keni në dispozicion telefonin e Kryetarit të   079-342-89-00.

Afërojm një mundësi shtesë, për të gjithë ata që dëshirojn unaza edhe jasht shoqatës.

===================================================================

Sponzor i Shoqatës Dardanija Luan Berisha, ksaj radhe sponzoron takimin vjetor 2012 duke i përfshi harxhimet në tërsi pa e prek fondin e Shoqatës.

Ma gjërsisht lexoni te Mënyja Sponzori i Shoqatës.

_______________________________________________________________________

Isa  Ismajli Kryetar i Shoqatës, për nevoja, ma shum informata tel:079-342-89-00-______________________________________________________________________


===================================================================

Të drejtat e Shoqatave (anëtarve) të Diasporës në FPK

• Të drejtë anëtarsimi në Federatën e Pëllumbave të Kosovës (FPK) kanë të gjithë ata anëtar që janë të rexhistruar pranë shoqatave të tyre respektive në diasporë .
• Antarët që dëshirojnë të antarsohen në FPK duhet të paguajn shumën prej 10 eurove, shumë e cila paguhet nga çdo anëtar edhe në Kosovë, pra të barabart për çdo anëtar si në KS e gjithashtu edhe në Diasporë.
• Antarët nga diaspora kanë këto të drejta:

Të gjitha informatat dhe aktivitetet e shoqatave: garat, rezultatet, fotot etj. do të publikohen në web faqen zyrtare të FPK-së, kjo vlenë vetëm për ata anëtar që janë të anëtarsuar në FPK. dmth edhe në qoft se ndonjë garues ka rezultate shumë të mira (vendin e 1) ai në qoft se nuk është anëtar i FPK-së nuk do ti figuroj emri në gara,rezultate apo shpërblimet të cilat i takojnë në shoqatën e tij.

Anëtari ka të drejtë që sipas dëshirës së tij të sjell në KS pëllumbat e tij për të garuar te ndonjë shok apo i afërm i tij por me kusht që ai të jetë anëtar i rregullt i FPK-së.
Këta pëllumba do të vlerësohen nga komisioni i KS dhe sipas rezultatit do të evidentohen në librin e garave në KS.
Të gjithë garuesit mund të shpërblehen sipas rezultatit të tyre pa përjashtim dmth mund të shpallen edhe kampion në KS. Pëllumbat duhet të kenë unazat e lejueshme (nuk lejohen mbi 7.5) për pëllumbat rrotullues (dynek), këta pëllumba duhet të jenë ligjërisht të atij garuesi e kurrsesi ndonjë pëllumb i zëne apo i vjedhur, në qoft se konfirmohen këto atëher pëllumbi diskualifikohet dhe hiqet nga libra e garave.www.federataepellumbavetekosoves.com

Kryesia e Shoqatës Dardania Pëllumbi Akrobatik i Kosovës në Zvicër.
Kryesia e shoqatës së shpejti dotë ulemi dhe ta shqyrtojm në mënyr legjitime.
Njofton Kryetari Isa Ismajli Tel:079-342-89-00 dhe posta elektronike e shoqatës: Shoqata_dardania@bluemail.ch
Përshëndesim Federatën e Pëllumbav të Kosovës.
Këjo letër arriti me 14.01.2013

_____________________________________________________________________________

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA NE ZVICERR
Punimët e kuvendit gjashtë ( .7.)


__________________________________________________________________

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA NE ZVICERR
Punimët e kuvendit gjashtë ( .6.)


Kryesia  2012.                                                                                                                    

Bern me 28,01.2012

1.Kryetar                 Isa                  Ismajli

2.Nënkryetar            Naser              Bajrami-Llashtica

3.Sekretar                Sulejman          Nuredini

4.Arkatar                  Luan                Berisha

5.Kordinator              Agron               Aliu

Antarët e Shoqatës nësavijim:

1.   Agron          Aliu
2.  Sylejman    Nuredini
3.  Muhamet    Brahimi
4.  Milaim        Bajrami
5.  Isa              Ismajli
6.  Naser         Bajrami
7.  Enver         Elshami
8.  Laun          Berisha
9.  Baki           Alimi
10.Naim          Fejzullahu
11.Besim        Mrakaj
12.Muhadin    Ismajli
13.Agron        Brahimi
14.Artan         Ameti
15.Adrian       Berisha -
Koleg i ngusht i Naser Llashticës
16.Xhymshit   Pajaziti
17.Lulzim       Pira
18.Lulzim       Bajrami
19.Can           Grabovci

20.Vullnet      Ramadani

21.Nuhi          Rulani   

 22.Hasip         DautiTrofet   2011

Vendi Dytë        Isa Ismajli Dorzon        Enver Elshani.

Vendi Tretë     Naser Bajrami-Ll Dorzon        Enver Elshani.

Trofeu Kalimtar

Gjat Kuvendit

Gjat Kuvendit

Besim  Mirakaj

Mungon Fotografi Sulejman Nuredini          prezent ishin 12.

Mungon Fotografi Agron Brahimi prezent ishin 12.

Emrat e antarsis doti publikojm ma vonë.

___________________________________________________________________________

2011.

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA NE ZVICERR
Punimët e kuvendit pestë ( .5.)


30.01.2011. Yverdon.

Sekretari: Enver Elshani.

KRYESIA 2011


1.Kryetar-                   Sabit    Sejdiu.

2.Nënkryetar-             Naser  Bajrami-Llashtica.

3.Sekretar-                 Enver  Elshani.   

4.Arkatari                   Luan    Berisha.

5.Kordinatori              Agron  Braimi.

 
Antart e rregull të shoqatës - 2011-1.      Agron              Aliu

2.      Sabit               Sejdiu

3.      Sevdail           Sejdiu

4.      Enver              Elshani -Drenica

5.      Naser              Bajrami-Llashtica

6.      Sadik               Sejdiu

7.      Lulzim             Bajrami

8.      Agron              Brahimi

9.      Sulejman        Nuredini

10.  Isa                     Ismajli

11.  Luan                  Berisha

12.  Naim                  Fejzullahu

13.  Lavdim               Ismajli

14.  Nazim                Azemi

15.  Muhamet            Brahimi

16.  Milaim                Bajrami

17.  Lulzim                Pirra

18.  Besim                 Mirakaj

19.  Burim                 Durguti

20.  Baki                    Alimi

21.  Artan                  Ahmeti 
        

Të gjithë ata mbarshtusë të pllumbav që dëshirojn të bëhën antar të shoqatës,

këtu te ne shkruni në posten elektronike: shoqata_dardania@bluemail.ch

==========================================================


Për ti pa Videoklipet dhe Video Filmat, shtyp butonin te Mënya Videofilm.

Vidioklip: 2010

1. Keni mundësi të përcillni Vidioklipin Imeri dhe Zeqa. 01.03.2010.

2. Keni mundësi të përcillni Vidioklipin e Sabitit Sejdiut me vllazërit 21.03.2010.

Vidio Film: 2010

http://www.krahsjellsikosoves.com/66801.html

1+2.Gara e Parë dhe Dyta 10.04.2010. Vidio Filmi: Isa Ismajli dhe Luan Berisha.

3.Gara Tret 08.05.2010.     Vidio Film: te Sabit Sejdiu.

4.Gara Katërt 08.05.2010.  Vidio Film: te Isa Ismajli.

5.Gare Pest 09.05.2010.    Vidio Film: te Agron Aliu.

6.Gara Gjasht 22.05.2010. Vidio Film: te Imer Beqiri.

7.Gara Shtat 23.05.2010.   Vidio Film te Sabit Sejdiu.

8.Gara Tetë 05.06.2010.     Vidio Film te Sokol Shillova.

Jemi në pritje të materjalit për vidioklin e radhës, dërgoni fotografit të pëllumbave tuaj.

===================================================================


Shoqata Dardania pëllumbi akrobatik i Kosovës selia në Zvicër  
Antarsia e Shoqatës 2010

 

Takimi i kryesis me datën 06.02.2010. nxorri në pahë antarsin e zgjeruar :


1.      Agron                         Aliu

2.      Agron                         Brahimi

3.      Besim                         Ademi

4.      Enver                         Elshani

5.      Erolë                          Fazliu

6.      Fadil                           Limani

7.      Hajdar                        Halimi

8.      Isa                              Ismajli

9.      Imer                           Beqiri

10.  Luan                           Berisha

11.  Luan                           Maloku

12.  Lavdim                       Ismajli

13.  Lulzim                        Pira

14.  Milaim                       Murina

15.  Muhamet                   Brahimi

16.  Milaim                       Bajrami

17.  Nexhmedin               Tahiri

18.  Naim                          Pollomi

19.  Naser                         Bajrami

20.  Naim                          Fejzullahu

21.  Naim                          Rexhepi

22.  Nazim                         Azemi

23.  Nuhë                          Balaj

24.  Sabit                          Sejdiu

25.  Selver                         Latifi

26.  Sadik                          Sejdiu

27.  Sevdail                       Sejdiu

28.  Sulejman                    Nuredini

29.  Zeqir                           Beqiri 

30. Sadedin                       Jashari

31. Afrim                            Rexhepi

32. Sokol                           Shillova  

Pranoni urimin e vitit të ri në savijim:

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS
Seli në Zvicër

Urime, ju përgëzojm për udhëheqje të mir dhe rezultate  nga themelimi  2006 – 2010

Shoqata u themelua në Bazel me datën 04.02.2006, për bashkatdhetarët nga trungu i Dardanijes-Kosova mëmdheu i tyre, pëllumbat janë të sjellur nga  Kosovës. Këjo Shoqat u themelu nga një grup pëllumbëdashës për ta mbulu vakumin në një organizat-shoqat Shqiptare me pëllumbat e Kosovës në mërgim, duke pasë parasysh organizimin simbol mirëqenje midis Shqiptarve kudo që jan në Zvicër.

Urime udhëheqësve nga themelimi i Shoqatës që ishin shumë të suksesëshëm dhe të dashur pran shokve të vetë, këta janë:

1.Isa Ismajli u zgjodhë Kryetari i parë me 04.02.2006 në Bazel.

2.Isa Ismajli prapë u rizgjodhë Kryetar i dytë  me 26.01.2008 në Pratel Bazelant.

3.Agron Alija zgjidhet Kryetar i tretë me 24.01.2009 në Luterbach të Solothurnit.

4.Milaim Murina zgjidhet Kryetar i katërt me 05.12.2009 në Luterbach të Solothurnit dhe aktualisht udhëheqë Shoqatën për vitin 2010.

Shampionët nga themelimi i Shoqatës janë këta bartës nga viti në vitë:

Shampioni parë            Milaim             Murina              73.metra me datën 12.11.2006.

Shampion i dytë            Milaim              Murina              92.metra me datën 22.09.2007.

Shampion i tretë           Isa                   Ismajli              130.metra me datën 20.09.2008.

Shampion i katër           Zeqirja              Beqiri               140.metra me datën 31.05.2009

Urojm gjithë ata shokë e miqë që iju përgjegjën thirrjeve të kultivusve garus pran Shoqatës sonë.

Urojm nga zemra që ftesave të kultivusve për garat e ardhëshme tju përgjigjemi, siqë ju përgjigjemi vetëvetës, ja vlenë të jesh antar i kësaj Shoqate.

Urimin e përcjell  Sulejman Nuredini duke javë uru vitin eri 2010.me shumë dëshira në familje dhe shum suksese në garat me pëllumba, të vetdishëm se shampion bëhet vetëm një në vitë, ne të andërrojm se çëdonjeri nga ne të bëhemi SHAMPION, andaj puna dhe arti juaj sjell rezultatet.

Urojm faqen e www.krahsjellsikosoves.com, Kanë arrit vizitat e miqve dhe shokve në 18.000.vizitor, me këte rast ipërshëndesim përzemërsisht dhe ju urojm vitin e ri 2010.

=======================================================================

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA NE ZVICERR
Punimët e kuvendit katërt

Të  dhënat gjatë vitit  2010

 Kryesia e 2010 Në përbërje: Kryetar Milaim Morina, Nënkryetar Nexhmedin Tahiri, Sekretar Sulejman Nuredini, Arkatar Luan Berisha dhe Kordinator Imer Beqiri.


RAPORT I KRYETARIT

SHOQATA DARDANIA PELLUMBI AKROBATIK I KOSOVES NE ZVICERR

 

Kam nderin tju përshëndes për mirseardhëjen tuaj në kuvendin e Katërt të radhës të shoqatës të lartëpërmendur, ndihem i previligjuar para jush të dashur pëllumbëtar antar të shoqatës son që pata rastin të udhëheqi punën e kryetarit nga kuvendi i kaluar gjerë në kuvend e sotëshëm,  me këte jam krenar se ju jeni ata që punët i kuptuat dhe indamë  gjithë së bashku,  këte punë tonën të përbashkt guxoj të them  nuk pati ndarje mes kryetarit e kryesi dhe antarve, po të gjithë e kemi kuptu se kemi pasion pëllumbin,  për hir të pëllumbit e kem kalu aqë mirë,  interes mbi pasionin pikrisht ne  kultivusit nuk patëm.

Ende nukë tërhiqem nga fjalët e lartpërmendura po i vërtetoj edhe ma tepër, pasë kuvendit të tret me 24.01.09. po nga këjo sallë që dolëm, ne i ndam detyrat dhe ja si i realizojm:

Përegaditëm Rregulloren Diciplinore një jav pas kuvendit pikrisht me 31.01.09. Antarët e dalur nga kuvendi legjitim i 24.01.09 në përbërje Agron Aliu Kryetar, Melaim Morina Nënkryetar, Enver Elshani Arkatar, Sulejman Nuredini Sekretar, Nexhmedin Tahiri Kordinator si dhe anëtar e shoqatës që ndihmuan punën: Isa Ismajli, Imer Beqiri dhe Sinan Mahmuti i cili afroj Harkun vlersus matës gjat fluturimit te pëllumbit garus.

Publikisht përshëndesim Enver Elshanin për mikëpritjen në banesën e vetë private, na gostiti jo si shokë po si musafir të rënd me Darkë dhe gjërat të nji pasnjishme ushqimore gjat tër punës që përfundum në atë konak gjer te orët e mëngjesit.

Dylbin në mënyr vullnetare e sponzoruam,  aktivistët prezent: Isa 200.fr, Imeri dhe Sinani dhan nga 150.fr, Syla, Agroni dhe Milaimi dhan nga 100.fr. si dhe Enveri dhe Nexhmedini dhan nga 50.fr, dhe gjithsejt u grumbulluan 900.fr.për këte do jap raport edhe arkatari.

Dylbin e mori për sipër dhe porositi për ta sjell në shoqat Milaim Morina.

Pregaditëm dy vulatë e shoqatës të rrumbullakëtën dhe katrorën çka kushtuan 182.fr. po për këte do jap llogari edhe arkatari.

Pregaditëm dy bllokë pagese, dedikum hyrjen dhe Daljen e Kuitancave të punuar nga vet Sekretari.

Me  02.02.09. përmes postës [ PTT ] Sekretari shpërndu rregulloren diciplinore te çdo antar i shoqatës.

Shoqata jon ësht regjistrue në Unionin e pëllumbav të Kosovës me 16.03.09. me reprezentusin Sulejman Nuredini, ndërsa një javë më vonë në Hutwill me 22.03.09, vendosim sëbashkarisht dhe dërgojm reprezentusin e dyt Isa Ismajli.

 

 RAPORT I GARAVE 2009.

Puna gjatë vitit ishte artë këte e demonstrum në praktik ja dhe dëshmit konkrete të garave gjatë sezonit vjetor që po e lamë pasë për vitin 2009.

Gara e Parë:  04.04.2009

Gara e paralajmruar te vëllazërit Beqiri, realizimi i garës u zhvillu me suksesë të shtunën me datën. 04.04.2009. në Wynau të Kanton Bernit.

Mavrat e Zeqës

Mavra  95.metra
Mavra  80.metra

Gara u mbykëqir nën udhëheqjen e Kryetarit  Agron Aliut.

Komisioni vlerësusë ishte në këte përbërje:

Isa  Ismajli.
Milaim  Morina.
Nexhmedin  Tahiri.
Me dylbi pëllumbat i përcolli me shum suksesë Naim Pollomi.


 

Tentim për garë: me 09.05.2009Isa Ismajli Anulon Garën e paralajmruar për të shtunën 9.5.09 nga ora 18.oo, kërkonë ndjes nga të gjithë të ftuarit.  Njohëton Kryetari i Shoqatës Agron Aliu.

 


Gara e Dytë:  31.05.2009Gara te Zeqir Beqiri, realizimi i garës u zhvillu me suksesë të dielën me datën. 31.05.2009. në Wynau të Kanton Bernit.

Masës të pranishme  ju drejtu Agron Aliu dhe shpalli këte rezultat  se pëllumbi Kumra e Zeqës aterroj në sjellje furishëm tokës  me rezultatë prej 140.metra dhe regjistrohet në Librin e Shoqatës Dardania Pëllumbi akrobatik i Kosovës selia në Zvicërr. Ky rezultat i këti pëllumbi jo që gëzoj pronarin e vetë, por ky rezultatë na gëzoj të gjithë antarët e Shoqatës në fjalë:

Gara u zhvillua nën prezencën e 35. Prezentusve të ciltë u ndamë të kënaqur, me punën- artin që kishte arritë  Zeqir Beqiri me tre pëllumbat e paraqitur si dhe me mikpritjen e ngroht si në darësëm.


Nga tre pëllumbat e lajmruar, u plasuan-kalun garën dy pëllumba, sjellja në aterrim arriti në savijim:
1.  Zejtinlija arriti të sillet furishëm në aterrim drejt  tokës -90.metra.
2.  Kumra arriti të sillet furishëm në aterrim drejt tokës -140.metra.

Gara u mbykëqir nën udhëheqjen e Kryetarit  Agron Aliut.

Komisioni vlerësusë ishte në këte përbërje:

Sinan  Mahmuti.
Enver  Elshani
Erroll  Fazliu

 
Me dylbi pëllumbat i përcolli me shumë suksesë Naim Pollomi.

Gara e Tretë:  06.06.2009


Gara te Hajdar Halimi, realizimi i garës u zhvillu me suksesë të Shtunën me datën. 06.06.2009. në Münchenbuksee të Kanton Bernit.


Kryetari i Shoqatës Agron Aliu shpalli Garen te zotri Hajdri të sukseseshme se pëllumbi Vladika e Hajdarit aterroj në sjellje furishëm tokës  me rezultatë prej 82.metra dhe regjistrohet në Librin e Shoqatës Dardania Pëllumbi akrobatik i Kosovës selia në Zvicërr. Gara u zhvillua nën prezencën e 25. Prezentusve të ciltë u ndamë të kënaqur. Nga dy pëllumbat e lajmruar, u plasua-kaloj garën njeri pëllumb, sjellja në aterrim arriti në savijim:


1. Vladika arriti të sillet në aterrim drejt  tokës -82.metra.


Gara u mbykëqir nën udhëheqjen e Kryetarit  Agron Aliut.
Komisioni vlerësusë ishte në këte përbërje:

 


1. Nexhmedin Tahiri 

2. Enver Elshani dhe

3. Besim Ademi.
Me dylbi pëllumbat i përcolli me shumë suksesë Naim Pollomi.


 


Gara e Katëtër:20.06.2009

Gara e Zotri Hajdar Halimit filloj me një prezenc të ngrohët nga antarët e Shoqatës Dardania dhe simpatizues të pëllumbit Kosovës, pritja e fluturimit për sjellje ishte e pregaditur, të ftuar nga zotri Hajdari ishin dy kangëtar që kënduan kangë të përcjellura me qyfteli, ishte sofër e shtruar si në darsëm.
Kryetari i shoqatës Dardania zotri Agron Aliu formoj ekipin vlersues për të vëzhguar garën, pëllumbi u lëshu dhe menjëher ndodhi e pa pritura pëllumbi u sulmu nga skyfteri dhe perfundoj nën kthetërrat e tij përtumoskthyer ma kurrë.
Kryetari i Shoqatës mbylli garën me një dëshprim të dy fisht, Hajdari ngeli pa pëllumb si dhe Shoqata pa një rezultatë, kryetari shprehi posë shqetsimeve këtu nuk ka denim.


  Gara e Pestë: 11.07.2009


Gara te Zotri Imer Beqiri për fluturimin e dy pëllumbav Krahësjellës, realizimi i garës u zhvillu meshum  suksesë të shtunën me datën. 11.07.2009. në Wynau të Kanton Bernit.

Gara u zhvillua nën prezencën e 20. Prezentusve antar të Shoqatës dhe Simpatizuesve të shoqatës në fjalë,  t´ciltë u ndamë të kënaqur, me punën- artin që kishite bërë dhe arriturë punë të shkëlqyshme Imer Beqiri.

Vlladika aterroj furishëm tokës dhe arriti të sjellë  100.metra.


     
Mavelipark nukë arriti të kaloj Garën.

Gara u mbykëqir nën udhëheqjen e Nënkryetarit Milaim Morina .

Komisioni vlerësusë ishte në këte përbërje:

1.Agron Aliu
2.Eroll Fazliu dhe
3.Idriz Aziri.

Me dylbi pëllumbat i përcolli me shumë suksesë Naim Pollomi.
 Gara e Gjashtë: 22.11.2009Gara te Isa Ismajli për fluturimin e një pëllumbav Krahësjellës, realizimi i garës u zhvillu meshum  suksesë të Dielën me datën. 22.11.2009. në Glanë të Kanton Lauzanes.

Gara u zhvillua nën prezencën e 25. Prezentusve antar të Shoqatës dhe Simpatizuesve të shoqatës në fjalë,  t´ciltë u ndamë të kënaqur, me punën- artin që kishite bërë dhe arriturë punë të shkëlqyshme Isa Ismajli me të vllaun Lavdimin, edhe pse pëllumbi u sulmu nga skyfteri me gjith ate në fluturimin paraprak arriti të plasohet.


Lavdim Ismajli me  Mavrën e  evet që aterroj furishëm tokës dhe arriti të sjellë  93.metra.
      

Gara u mbykëqir nën udhëheqjen e Arkatarit Enver Elshani - Drenica .

Komisioni vlerësusë ishte në këte përbërje:

1.Agron Aliu
2.Nexhmedin Tahiri dhe
3.Luan Berisha.

 

Me Dylbi matse pëllumbin e përcolli me shumë suksesë Naim Pollomi. 

Me një fjalë duke  përfundue  sezonin garus 2009 kem kry me sukses  5.gara kaluse me gjithsejt: 7.pëllumba, një tentim për garë dhe një garë e filluar ku skyfteri na murë pëllumbin në ajrë.

 

TROFET

Trofet i takojn shokve në savijim.

1.    Zeqirja  Beqirit i takonë vendi i parë me = 140. Metra.

2.    Imer      Beqirit i takon vendi i dytë  me   =100. Metra.

3.    Lavdim  Ismajlit i takon vendi i tret me    = 93. Metra.

4.    Ndahet dhe shpërblimi i Katërt i cili i takon  Hajdar Halimit.


Kryetari:  Agron  Aliu,    

 05.12.2009.  Hutwil.


Rendin e punës, të dhanat e arkatarit nuk i pam të rrugës ti postojm [nuk dashtëm të lavdrohemi], ne ishim shumë të knaqur me raportin vjetor të paraqitur nga Enver Elshani, nëse dikushë tani nga kryesia dëshiron raportin këtu ne e postojm.

Antar të Shoqatës në foto me fituesit e Trofefe 2009.

Trofeu i Zeqirja Beqirit që arriti 140.metra të Sillet dhe mund ta quajm trofeu i Shampionit për Zvicër.

Kryetari Agron Aliu dorzon trofeun Zeqirja Beqirit, pëllumbi që arrit vendin e parë në Shoqat përndryshe Shampion i Shoqatës me 140.metra, Fluturimi i garës u realizua me 31.05.2009.

Nënkryetari Milaim Morina i dorzon trofeun Imer Beqirit pëllumbi që arriti të sillet 100.metra, realizimi i garës ishte me 11.07.2009.

Arkatari Enver Elshani i dorzoj trofeun Lavdim Ismajlit pëllumbi që arriti të sillet 93.metra, realizimi i garës ishte me 22.11.2009.

Kryetari Agron Aliu dorzon trofeun Hajdar Halimit  pëllumbi që arriti të sillet 82.metra, realizimi i garës ishte me 06.06.2009.

Fituest e trofeve të vitit 2009. Shoqata Dardania Pëllumbi Akrobatik i Kosovës në Zvicërr.

Shokët në foto me fituesit e sezonës 2009 të Shoqatës Dardania .......

Shokët në foto me fituesit e sezonës 2009 të Shoqatës Dardania .......

Shokët në foto me fituesit e sezonës 2009 të Shoqatës Dardania .......

Shokët në foto me fituesit e sezonës 2009 të Shoqatës Dardania .......

Shokët në foto me fituesit e sezonës 2009 të Shoqatës Dardania .......


Të dhanat tjera i servojm në radhën e afert për vitin 2010.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA NE ZVICERR
Njohëtim

Antarët e Shoqates Dardania pëllumbi Akrobatik i Kosovës, ftoheni të prezentoni Kuvendin vjetor me 05.12.2009, nga ora 17.30 gjerë 18.00.minuta, dita e Shtunë, pasë orës 18.00 fillojm me programin e punës sipas marrveshjes të miratuar nga Kryesia e Shoqatës. Vendëtakimi i organizimit bëhet në lokalin ku ësht mbajt Kuvendi i vitit Kaluar. telefoni kujdestar i Sekretarit 076 / 317 / 41 / 93. Njohëton Kryetari i Shoqatës Agron Aliu.

______________________________________________________________________________

Urime Festa

27.11.2009

Urime festa e Kurban Bajramit, urimet e përzemërta jav sjellë kryetari i Shoqatës  Dardania pëllumbi akrobatik i Kosovës Agron Aliu.

___________________NJOHETIME_______________________

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA NE ZVICERR
22.11.2009


Njohëtohen antarët e Shoqates Dardanija pëllumbi akrobatik i Kosovës selia në Zvicër

si dhe simpatizuest e shoqates në fjalë. 

 
Isa Ismajli

Fton shokët për garë të Dielën me datën 22.11.09. Gara zhvillohet me (1.) pllumb, ora 14.00  Kanton  Llozanës, telefoni  Kujdestar për njohëtime ma të Sakëta:076-319-70-73. Njofton Kryetari i Shoqatës Agron Aliu.


22.11.2009

 Gara e Gjashtë:

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA NE ZVICERR


Gara e paralajmruar ditë ma parë te Isa Ismajli për fluturimin e një pëllumbav Krahësjellës, realizimi i garës u zhvillu meshum  suksesë të Dielën me datën. 22.11.2009. në Glanë të Kanton Lauzanes.

Gara u zhvillua nën prezencën e 25. Prezentusve antar të Shoqatës dhe Simpatizuesve të shoqatës në fjalë,  t´ciltë u ndamë të kënaqur, me punën- artin që kishite bërë dhe arriturë punë të shkëlqyshme Isa Ismajli me të vllaun Lavdimin, edhe pse pëllumbi u sulmu nga skyfteri me gjith ate në fluturimin paraprak arriti të plasohet.

Mavra aterroj furishëmtokës dhe arriti të sjellë  93.metra.Lavdim Ismajli me  Mavrën e  evet që aterroj furishëmtokës dhe arriti të sjellë  93.metra.
      


Gara u mbykëqir nën udhëheqjen e Arkatarit Enver Elshani - Drenica .

Komisioni vlerësusë ishte në këte përbërje:

1.Agron Aliu

2.Nexhmedin Tahiri dhe

3.Luan Berisha.

 

Me Dëlbi matse pëllumbin e përcolli me shum suksesë Naim Pollomi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11.07.2009

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA NE ZVICERR


Imer Beqiri
Njohëtohen antarët e Shoqates Dardanija pëllumbi akrobatik i Kosovës selia në Zvicër si dhe simpatizuest e shoqates në fjalë.

Imer Beqiri  fton shokët për garë të Shtunën me të 11.07.09 ora 18.30 në Wynau-Be, zotriu ka me i sjellë dy pëllumba, telefoni i Kujdestar për njohëtime ma të Sakëta:0765708282. Njofton Kryetari i Shoqatës Agron Aliu.

11.07.2009

 

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA NE ZVICERR


Gara e paralajmruar ditë ma parë te Zotri Imer Beqiri për fluturimin e dy pëllumbav Krahësjellës, realizimi i garës u zhvillu meshum  suksesë të shtunën me datën. 11.07.2009. në Wynau të Kanton Bernit.

Gara u zhvillua nën prezencën e 20. Prezentusve antar të Shoqatës dhe Simpatizuesve të shoqatës në fjalë,  t´ciltë u ndamë të kënaqur, me punën- artin që kishite bërë dhe arriturë punë të shkëlqyshme Imer Beqiri.

Vlladika aterroj furishëmtokës dhe arriti të sjellë  100.metra.

Mavelipark nukë arriti të kaloj Garën.

Gara u mbykëqir nën udhëheqjen e Nënkryetarit Milaim Morina .

Komisioni vlerësusë ishte në këte përbërje:

1.Agron Aliu

2.Eroll Fazliu dhe

3.Idriz Aziri.

 

Me derbi pëllumbat i përcolli me shum suksesë Naim Pollomi.

___________________________________________________________________________

20.06.2009.

Njohëtohen antarët e Shoqates Dardanija pëllumbi akrobatik i Kosovës selia në Zvicër si dhe simpatizuest e shoqates në fjalë,Hajdar Halimi fton shokët për garë të Shtunën me të 20.06.09 ora 19.00 në Münchenbuchsee, zotriu ka me  sjellë pëllumba, telefoni i Hajdarit për njohëtime ma të Sakëta:079-380-53-15. Njofton Kryetari i Shoqatës Agron Aliu.

______________________________________________________________________

06.06.2009.

SHOQATA DARDANIA PELLUMBI AKROBATIK I KOSOVES SELIA NE ZVICERR

06.06.2009.
Njohëtohen antarët e Shoqates Dardanija pëllumbi akrobatik i Kosovës selia në Zvicër si dhe simpatizuest e shoqates në fjalë,Hajdar Halimi fton shokët për garë të Shtunën me të 06.06.09 ora 18.30 në Münchenbuchsee, zotriu ka me i sjellë dy pëllumba, telefoni i Hajdarit për njohëtime ma të Sakëta:079-380-53-15. Njofton Kryetari i Shoqatës Agron Aliu.

______________________________________________________________________________

31.05.2009.

Njohëtohen antarët e Shoqates Dardanija si dhe simpatizuest e shoqates në fjalë, të Dielen ora 18:oo me datën 31.05.2009, Zotri Zeqir Beqiri në Wynau Kanton Bernit. ka parapa garë në kuadër të shoqatës, duke ftuarë se jeni të mirëseardhur gjithë ata që dëshirojn të përcjellin garën për libër, Zotriu paraqet tre Pellumba.
Me këte rast garën e paralajmron për opinionë Kryetari i Shoqatës Dardania Agron Aliu.

Magjersisht shtypni butonin dhe msoni te dhanat ne tersi te LIBRI I GARAV 2009.

_______________________________________________________________________________

09.05.2009.

Isa Ismajli Anulon Garën e paralajmruar për të shtunën 9.5.09 nga ora 18.oo, kërkonë ndjes nga të gjithë të ftuarit. Njohëton Kryetari i Shoqatës Agron Aliu.

_______________________________________________________________________________

09.05.2009

Njohëtohen antarët e Shoqates Dardanija si dhe simpatizuest e shoqates në fjalë, të Shtunën ora 18:oo me datën 09.05.2009, Zotri Isa Ismajli ka parapa garë në kuadër të shoqatës, duke ftuarë se jeni të mirëseardhur gjithë ata që dëshirojn të përcjellin  garën për libër.

Me këte rast garën e paralajmron për opinionë Kryetari i Shoqatës Dardania Agron Aliu.

_________________________________________________________________________

Presim prezentimin e ardheshem garus, ju mirepresim dhe ju faleminderit.

________________________

SHoqata Dardania Pellumbi Akrobatik i Kosoves selia ne Zvicerr 

Takim i antarsis se zgjeruar i Shoqates son ne tersi.

Ftoheni te prezentoni takimin e rregullt te shoqates Dardania Pllumbi Akrobatik i Kosoves selia ne Zvicerr.

Takimi organizohet me daten 14.02.2009,

Takimi i organizuar fillon i hapur nga ora 19.00

Vend takimi organizohet ne lokalin ku u mbajt Kuvendi i Shoqates ne Janar te keti viti.

Ju pershendesim, duke ju deshiruar mireseardhje ne takimin e zgjeruar te Shoqates Dardania.

Ne emer te kryesis AGRON  ALIU Kryetar.

Takimi i shoqates 14.02.2009. Me rastin e marrjes te shperblimeve te cilte i shperndau Kryetari Agron Aliu.

Kryetari Agroni dhe Nenkryetari Milaim Morina.

Grup i ngusht i shokeve:                   1.

Isa Ismajli             Shperblimi DIPLOM Vendi pare me 130.metra aterrim.   sezoni 2008.

Foto e Shokve

Isa Ismajli                 dhe Luan Berisha

Sulejman Nuredini   mbajti nje ligjerat para te pranishmve per barnatoren obligative ne Pellumbetari:            u kyqe ne disa imsira themelore qe te kemi pellumba te shneteshem, foli per 1.Uthella e molles dhe mjalti,                 2. per Kokzidiosen, per verdhen ne fyt dhe per lirimin e ndezjes te Muskulatures.          3. Foli per Trichomonaden       4.Qka sjell Hudra     5. Multi vitaminet.   6.foli per Krundet e Terrshanes, si dhe per Mineralet ne tersi. Nuk foli per barnatoren e Postjerav.

____________________________________________________________________________

SHOQATA  DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA  ZVICËRR.Në  Kuvendin e rregullt vjetor shoqata në fjalë me datën 24.01.2009. zgjodhi kryesin e re në përbërje prej pesë antarve, në savijim përcjellim të emruarit dhe antarët erregullt të sajë.

 
Kryesia qendrore Shoqatës Dardania Pëllumbi Akrobatik i Kosovës selia Zvicërr udheheqsit e Shoqates numer nje jane:
 
1  Agron         Aliu         Kryetar,

2  Milaim        Morina    Nënkryetar,

3  Sulejman     Nuredini Sekretar,

4  Enver          Elshani    Arkatar,

5  Nexhmedin Tahiri      Kordinator.

 SHOQATA  DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA  ZVICËRR.

Antarët e rregullt të vitit 2009 me pagesë.

 

1   Agron        Aliu

2   Isa              Ismajli

3   Milaim       Morina

4   Sylejman    Nuredini

5   Naim           Pollomi

6   Nexhmedin Tahiri

7   Sinan           Mahmuti

8   Imer             Beqiri

9   Besim          Ademi

10 Zeqir            Beqiri

11 Selver           Latifi

12 Musa            Saqipi

13 Luan             Berisha

14 Erol              Fazliu

15 Lavdim        Ismajli

16 Behar           Mustafa

17 Idriz             Aziri 


18 Nuh           Balaj

19 Eshtref        Rexhepi

20 Enver          Elshani

21 Ekrem         Bilalli

22 Qemajl        Arifi

23 Vilson         Berisha

24 Gjemshit    Pajaziti

25 Lulzim       Pira

26 Lirim         Kuqi

27 Hajdar      Halimi

28 Burim       Durguti

29 Xhevat      Lutfiu
 

SHPËRBLIMET GJAT SEZONIT GARUS 2008 TË UDHEQURA NGA ISA ISMAJLI

SHOQATA  DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA ZVICËRR.Ndanë:

1. ISA         ISMAJLI  vendi         PARË  DIPLOM       dhe shpallte mjeshtër i Shoqatës

                                                                               me 130.metra  aterrim.

2.  SABIT     SEJDIU    vendi       DYTË  DIPLOM        me  100.metra aterrim. 
 


 

SHOQATA  DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA ZVICËRR.

Zgjedh Referët ma te mir të vitit 2008.

 

1  MILAIM      MORINA

2  AGRON       ALIU

3  MUHAMET   BRAHIMI

 
SHOQATA  DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA ZVICËRR.

Ndan MIRNJOHJE për angazhim dhe kontribut ndaj shoqatës për vitin 2008.

 

1        NEXHMEDIN TAHIRI

2        ENVER            ELSHANI

3        ERROL            FAZLIU

4        AGRON           ALIU
          
5        LUAN              BERISHA

6        NAIM              POLLOMI

Naim Pollomi, vlen e njejta si te Luani


 

SHOQATA  DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS SELIA ZVICËRR.

Garusi ma i diciplinuar i vitit 2008. Shpallet:


_____________________________________________________________________


LAJMRIM

 
Në emër të Shoqatës Pëllumbav.

 
SHOQATA  DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS

SELIA  ZVICËRR.

 
Në  emër të shoqatës lartpërmendur kryetari Isa  Smajli ftonë Kryesin dhe antartë e shoqatës të prezentojn kuvendin e rregullt vjetor, i cili sipas statutit mbahet në fillim të çdo viti, duke pasë parasysh se kuvendi i vitit kaluar ësht mbajt me 26.01.2008.

Shoqata në prag të një vjetorit të punës saj organizon Kuvendin e rregullt të shtunën duke filluar nga ora 15. pasë dite të dates  24.01.2009. Kuvendin e rregullt për tu përfaqsu në periudhën e ardhëshme për vitin kalendarik 2009.

Kuvendi mbahet në Luterbach verejn: K T Z V. Luterbach Kanton Solothurn, Derendingenstr. 29

Vajtëja gjer te vendëtakimi ësht:

Autostrada Zürich-Bern,

Dalja Solothurn drejtimi Biel-Bjene lëshimi i kësaj autostrade, Dalja Solothurn marrim drejtimin Herzengebuchse, vendbanimi i parë Derendingen, në hyrje të fshatit Samaforat e parë te pompa Shelli, kyçemi në të majt Luterbachstr, nga ky Samafor gjer te lokali i takimit kemi 800.metra distanc në drejtim të Luterbach.

Para se të hyri nën urë të autostradës Bilit, në të djatht 100.metra ësht vendtakimi.

Për informata në dispozicion keni Telefonin e Kryetarit Isa Smajli:079-342-89-00

Përdoreni harten e web faqes sonë te Mënyja ku shkrun Ihr weg zu uns. Shenoni adresen tuaj ju paraqitet harta e vajtëjes nga ju kujeni në drejtim të vendtakimit ku mbahet KUVENDI i Shoqatës.

 

Me nderime gjer në Kuvendin e Shoqatës.

Shtesë:
Gjithë ata që kanë shpre dëshirën për tu antarsu në shoqatë janë të mirëseardhur ne kuvendin zgjedhor te 24.01.2009, ju faleminderit për mirkuptim Isa Ismajli.

______________________________________________________________________


-------------------------LEZO NUMRIN E VIZITORVE  NE FUND TE FAQES--------------------------------------

                      REZULTATE   TE    GARAV   -  GJERSISHT LEXO  LIBRI I GARAV

_________________________________________________________________________

Vizito Faqen e Postjerit.