Vizitatë e shokve jasht Zvicres

image-8488274-Llogo_me_hynesh_edited.jpg

shoqata_dardania@bluemail.ch

Foto të vitit 2012

Vizita nga Zvicëra Shokt nga Shoqata Dardania te Ali Sinani në Gjermani

Agroni dhe Isa gjat vizitës me shokët në Kosovë, te Isufi i Vitis dhe shokt nga Mitrovica.

__________________________________________________________________

Foto të vitit 2011

Shokët nga Shqipria në vizit te Sulejman Nuredin;

_______________________________________________________________________

Sulejman Nuredini në vizit te shokët në Gjilanë me datën 20.10.2010