Bashkpunimi i Shoqatave në Zvicër

image-8488274-Llogo_me_hynesh_edited.jpg

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK IKOSOVËS NË ZVICËR

www.krahsjellsikosoves.com

shoqata_dardania@bluemail.ch

16.10.2011. Takimi i Kryesisë në  Yverdon.Ch

22.10.2011. Takimi për formimin e Bordit në Bern.Ch

 

 

BASHKPUNIMI  MES  SHOQATAVE  SHQIPTARE në favor të pëllumbave dhe kultivuesve për Zvicër për nji organizim në Federatën e Pëllumbav të Kosovës në Prishtinë

 

Duke pasë parasyshë një bashkpunim ka moti të pritur në mes shoqatave të pëllumbave në Zvicër për zbardhjen e rezultateve gjatë garave në shoqatatë aktuale, në teritorin e këti vendi zhvillojn gara TRI-Shoqata deri tani të ndara, andaj ne duhet të Bashkpunojm me shoqatatë si maotra në Zvicërr.

Për nji bashkpunim të tillë mes shoqatave aktuale në Zvicër duhej një organizim konkret me një udhëheqje sëpaku nga PESË-antarë të zgjedhur nga shoqatatë aktuale  me forëmu një BORDË pune përti udhëheqë shoqatatë nga një piramid e organizuar me rezultate.

 

 

Proçes verbali i 16.10.2011.

 

Nën udhëheqjen e Sabit Sejdiut ftohet takim i Kryesisë, me arsye mungon Naser Bajrami-Llashtica, të ftuar plus tre antarë tjer: Isa Ismajli, Agron Aliu dhe Sulejman Nuredini nga antarsia.

 

Rendi i punusë: 

 

1.Bashkpunimi me shoqatatë si motra në Zvicër.

2.Paraqitja e disa pikave të bashkpunimit.

3.Paraqitja e kryesisë

4.Fletorja e Borditë

5.Konfirmimi i nënshkrimeve

 

Shtjellimi i temave të propozuara në këte proçes vërbalë pune.

 

1.Bashkpunimi me shoqatatë si motra në Zvicër.

Kurë dim se shoqata që fiton udhëheqjen e Bordit ka një kandidatë Kryetar, nëse nuk fiton ka dy kandidatë nënkryetar.

 

 Për kryetar të Bordit:                     Isa Ismajlin.
 Për nënkryetar të Bordit:               Sabit Sejdiu.

 

 

Shoqata propozon për Vëzhgus:     Luan Berishën

                                                        Muhamet Brahimi

 

Shoqata propozon për Refera:          1.Isa Ismajli

                                                           2.Sabit Sejdiu

                                                           3.Agron Aliu

                                                           4.Enver Elshani-Drenica

                                                           5.Naser Bajrami-Llashtica

 

Me Dylbi:                                           1.Luan  Berisha

                                                          2.Sevdail Sejdiu

 

 

2.Paraqitja e disa pikave të bashkpunimit.

 

Shoqatat kanë për obligim të  bashkpunojnë mes veti për hirë të pëllumbave, vetëm aty ku kërkohet zbardhja e bashkpunimit të rezultateve të pëllumbave mes  Shoqatave në nivelë të Zivcrës.

Shoqatat vazhdojnë veprimtarit e veta të ndara, pa ndërhyrje të askujt mbrenda aktiviteteve, duke mos prekë vlerën e punës gjat rrugtimit që ato ushtrojn vite me radhë, duke pasë parasyshë mos kushtëzimin dominues ndaj njëra tjetrës, dihet se vlerat garuese  duhet pranuar  sipas rregullores dhe Statutit tani të njohur nga FEDERATA E PËLLUMBAVE TË KOSOVËS,  presim pasë këti takimi bashkpunimin me qendrën e Federatës në Prishtinë.

 

1.Shoqatat e “ Organizuara” të nxjerrin nga kryesit e veta nga pesë antar për të formuar [kjo vlenë për neve në Diasporë në Zvicër] i quatur Bordë i Shoqatave udhëheqës për Diasporë pikrisht në shtetin ku ne veprojmë, për këte ngelin Shoqatat të vetëdishme,  pa dominime mbrenda shoqatave si motër, po këta përfaqsues të shoqatavë në zvicër që formojn  Bordinë e Shoqatave për diaspor pikrisht për Zvicërr, duhen të prezentojn kuvendin e Federatës të Pëllumbave në Republikën e Kosovës. 

 

2. Emërtim iri, ka për detyrë nga përfaqsuesit e dërguar të Shoqatave, me qenë në rolin organizativ të Bordit të Shoqatave si kordinues mbërenda Shoqatave, në proçesin organizativ me kryetart e shoqatave egzistuse, cakton vëzhgues të garave, mosë prezenca e këtyre vëzhgusve të emruar nga Bordi i Shoqatave, ngelë ndërgjegje e atyre shoqatav që nuk i kanë përfill mendimet e Borditë të Shoqatave, shoqaqta që është atë ditë në garë vazhdon me vlersustë e vet, Bordi i Shoqatave detyrohet tja njohë rezultatin garusit, njiherit Bordi i Shoqatave të kërkoj llogari nga shoqata që nuk prezentoj vëzhgimin.

 

3.Emërtim i pranuarë Bordi i Shoqatave të pëllumbave të Kosovës-Diasporës pikrisht në Zvicër bartet me seli për çdo vitë te përfaqsuesi udhëheqës nga vjen shoqata, me këte Shoqata e tij gjatë mandatit përfaqëson  Bordinë e Shoqatave dhe kështu bartet vitë pas viti në Shoqatat e Organizuara. Kosova punonë në këte drejtim, Diaspora nuk ka rrugë tjetër posë bashkpunimit në përkrahje të bashkimit rrethë një qendër ku bashkohen shoqatat, idetë e ferifikuara fuqizohen.

Shoqata e cila del në garë cakton vlersuesit e vetë, njëherit pranon vëzhguesin për vlersim nga Bordi i Shoqatave. [Rolin e vëzhgusit e kuvendojmë për ta fuqizuar në mënyrë të përbashkët, në një mbledhje të afërt atë botë kur të Organizohemi].

 

4.Shoqatat si gjerë më tani, po edhe në të ardhmën shpërblejnë me trofe vendet e miratuara të parin, dytin dhe tretin në kuadër të shoqatës aktuale, Bordi i Shoqatave duhet ti njohë këto rezultate të shoqatave të larëpërmendura, ajë vet të caktoj nga të gjitha shoqatatë që janë të regjistruara në kuadër të vetë Bordit të Shoqatave ti shpallë tre garusë ma të mir të vitit që kanë dalë nga të gjitha shoqatatë e organizuara të Bordit të Shoqatave  për Zvicërr dhe ti shpërblej.

Bordi i Shoqatave për Diasporës në Zvicër organizon shpalljen e tre garuesve më të mirë në kuadër të Shtetit ku vepronë. Meqen se Bordi i Shoqatave nuk ka të holla ti blej trofet obligohet Shoqata e garusit ma të mir ti afroj mjetet e veta.  Rezultatet e Shoqatave i shpallë Bordi i Shoqatave  për Diasporë në mënyrë të organizuar në emër të gjithavë shoqatav raporton FEDERATAN E PËLLUMBAV  TË KOSOVËS në Prishtinë, si organizatë jo qeveritare pran Republikës së Kosovës, konsiderojmë se të gjithë rezultatet e Shoqatave të mbarështuesve Shqiptar nga çdo cep i botës të kyçen në një faqe të përbashkët, Duke pasë parasyshë se rezultatetë e shoqatave në Zvicër pikrisht në munges të nji unifikimit të përbashkët nuk jemi të regjistruar me rezultate te qendra e Federatës  për Kosovë, meritën  e pjekurisë në aspektin e dijës tani e shohim realitet  kaher të pritur.

 

5.Bordi i Shoqatave për Zvicër ti kenë të regjistruara shoqatat në Federatën e Pëllumbave të Kosovës në Prishtinë. Bordi të jet i kujdesëshëm ndaj shoqatave që nukë jan të regjistruara në Federatën e Pëllumbave në Kosovë, të mos ket kurrëfar mardhanje me shkrim deri shoqata në fjalë të  jetë e regjistruar te Federata e Pëllumbave të Kosovës, për ndryshe Bordi vjenë në konfrontim me Federatën e Pëllumbave të Kosovës në të gjitha sferat. 

 

6. Bordi i Shoqatave për Zvicër të njofëtojn me shkrim Federatën në Prishtinë, tnajë njohin rezultatet në Librin e Pëllumbave të Kosovës duke pasë parasysh se pëllumbat që kemi në në Zvicër janë po nga e njejta qerdhë që i kan vëllazrit tanë në  Kosovë. Gjithënji duke pasë parasyshë njohjen e rezultateve nga Zvicra që nga viti 2012. Presim konfermimin e lejesë me shkrim nga Federata e pëllumbave nga Kosova, për ti jetësu të gjitha këto që i përmendëm gjerë më tani.

 

7.Bartja e parë udhëheqse e Bordit të Shoqatave për Zvicër caktohet me shortë nga shoqatatë prezentuese pran Borditë për Zvicër, pastaj radhitën të udhëheqin Bordin sipasë pjesmarrjeve të shoqatave për mandat organizativ njivjeqarë.

 

8.Bordi i Shoqatave në Zvicërr të organizojnë nga një fletore për regjistrimin e rezultateve të konfirmuara nga shoqata e dedikuar nga Bordi dhe shoqata nikuqire, me vulë nga shoqata që vjen dhe nënshkrimi i antarit që ësht i zyrtarizuar nga Bordi dhe udhëheqësi i garës nga shoqata garuse.

 

9. Bordi i Shoqatave për Zvicër, me rastin e lëvizjeve të antarve nga shoqata në shoqat duhet të njohëtohet Bordi, Bordi ti miratoj individit të drejtën e kërkesës, Bordi i Shoqatave individve të till i lejon kalimin nga shoqta aktuale te shoqata tjetër vetëm nji her në vitë nga 01.Dhjetori gjerë me 31.Janari, për gjitha lëvizjet tjera mbrenda 10.mujve të vititë, Bordi nuk lejon të lëvizin nga shoqatatë individët e tillë. Ndërsa për antar të ri që shprehin dëshirën e tyre të antarsohen kudo që ata dojnë nuk ka nevoj të jet i njohëtuarë Bordi.

 

10.Bordi i Shoqatave në Zvicërr  të organizoj një shkollë  për vlersimin e pëllumbave dhe të lëshoj çertifikatë apo Diplomë REFER i Dynekut të Kosovës, duke i vulosë me vulatë e kryesive aktuale të regjistruara në bordin e Shoqatave të pëllumbav për Zvizër dhe njiherit me vulën e Federatës të pëllumbav nga qendra e Kosovës Prishtina, çartifikata apo dekreti pikrisht Diploma ngarthen në mbrendësi e verifikuarë nga vulatë që posidojn Shoqatatë garuse në kuadër të Borditë për Zvicër

 

 

3.Paraqitja e kryesisë

 

 

1.   Sabit               Sejdiu             Kryetar.________________________________

2.   Naser              Bajrami           Nënkryetar_____________________________

3.   Enver             Elshani            Sekretar_______________________________

4.   Luan               Berisha            Arkatar________________________________

5.   Agron             Brahimi           Kordinator._____________________________

 

 

 

 Dokumentë materjali nënshkruhet në emër të shoqates nga Kryetari dhe Sekretari

 
        

1.        Sabit              Sejdiu  _Kryetar____________________________________

2.       Enver             Elshani_Sekretar___________________________________

 

 

 

4.Fletorja e Borditë

 

Fletorja për Bordinë dhe Shoqatat, dy fletore në shërbim, në fundë vitit barazohen.

 

SHOQATATË E REGJISTRUARA NË FEDERATËN E PËLLUMBAVE TË KOSOVËS

NË PRISHTINË

 

KONFIRËMIMI I REZULTATEVE TË PËLLUMBAVË AKROBATIK TË KOSOVËS

NË ZVICËR

 

Bordi i përbër nga:1.Shoqata te Dardania. 2.Shoqata te Rrotulluesi.3.Shoqata te Bardhoshi,

 

Shoqata Garuse:______________________________________________________________ Garusi:_____________________________|Vendi__________________|Data_____________

Komisioni Vlersus:

Udhëheqsi garës:___________________________

Vlersuesit:

1._______________________________________

2._______________________________________

3._______________________________________

Pëllumbat e vlersuarë-Numërat

1._______________|_______|______metra.

2._______________|_______|______metra.

3._______________|_______|______metra.

4._______________|_______|______metra.

5._______________|_______|______metra.

6._______________|_______|______metra.

 

Kryetari i Shoqatës Verifikon Rezultatin_______________________|Nënshkrim__________

 

Vlersuesi i Bordit:

 

1.Shoqata Dardania Konfirmon rezultatin:

______________________________________________________________________________________________________________________________Vuloset

 

Vendi________________Data____________Emri i Prezentusit________________________

 

 

2.Shoqata  Rrotullusi Konfirmon rezultatin: _______________________________________________________________________________________________________________________________Vuloset

 

Vendi________________Data____________Emri i Prezentusit________________________

 

 

3.Shoqata Bardhoshi konfirmon rezultatin: _______________________________________________________________________________________________________________________________Vuloset

 

Vendi________________Data____________Emri i Prezentusit______________________

5.Konfirmimi i nënshkrimeve

 

 

SHOQATATË E REGJISTRUARA NË FEDERATËN E PËLLUMBAVE TË KOSOVËS

NË PRISHTINË

 

 

BORDI I SHOQATAVE PËR ZVICËR KONFIRËMON NËNSHKRIMET E SHOQATAVE TË PËLLUMBAVË AKROBATIK TË KOSOVËS NË ZVICËR

 

Bordi për Zvicër përbëhet nga tri Shoqata: 1.Shoqata Dardania, 2.Shoqata te Rrotulluesi. 3.Shoqata te Bardhoshi.

 

Dokumenti pasi tëjet miratu, nga kryesuesit e tri Shoqatave të lartëpërmendura nënshkruhet, dokumenti në fjalë i ngelë nga një kopje Borditë.  Nga 3 kopjet letër e fundit vetëm nënshkrimet ju ngelin nga 1 kopje Shoqatave aktuale, duke i përfshi nënshkrimet e të gjithve:


 

 

 

Përfaqsuesi nga Shoqata Dardania:                                   Vula

 

Emri mbiemri: 1________________________|Nënshkrimi________________________

                        2.

 

 

 

Përfaqsuesi nga Shoqata Rrotulluesi:                                 Vula

 

Emri mbiemri: 1_________________________|Nënshkrimi________________________

                        2.

 

 

 

Përfaqsuesi nga Shoqata Bardhoshi                                     Vula

 

Emri mbiemri: 1_________________________|Nënshkrimi________________________

                        2.

 

 

 

Vendi ku u mbajt Takimi i punës ___________________________________________

 

 

Data__________________Kantoni_________________________________________

 

 

 

Ky lartë ishte raporti i Shoqatës Dardania. Raport paraqiti edhe Shoqata rrotullusi.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

PUNIMET I ZHVILLUAM NË PREZENCË TË TRI SHOQATAVË

 

Punimet i filluam të shtunën në mbramje me 22.10.2011. në Bern

Me punë filluam nga ora 21.00 duke përmbyllë punën ora 23.30

 

 

Pasi dëgjum dy raporte nga tri Shoqatatë prezente, ne nuk dotë mirremi me debatë, doti çasemi gjërav konkrete duke i përmbyll në favor të organizimit ashtu si u vepru për një aktivitet konkret.

 

Nga Shoqata Dardania Agron Aliu propozon për kryetar me i udhëheqë shoqatatë për një vitë Rashit Rushitin.

Me këte rast e pranuan të gjithë propozimin e Agron Aliut.

Njiherit edhe vetë Rashit Rushiti pranon propozimin.

Të pranishmit i përkrahën dy mendimet, të Agronit që propozoj dhe Rashitit i urunë punë të mbar që tna udhëheqë gjat mandatit vjetor 2012.

 

Takimin e udhëhoqi Rashit Rushiti

 

Pikat nga përfaqsuesi i Shoqatës Rrotullusi që i paraqiti zotri Rashit Rushiti të përbëra nga 12.pika nuk i kemi siguru edhe pse zotriu i shpërndav po ja nuk e kisha dhe shpresoj se ajë e paraqet te faqja e vetë dhe e shohim, apo sa ta siguroj dota paraqesë edhe këtu.

 

 

Ne po i paraqesim kandidatët që i kemi edhe ma lartë nga Shoqata Dardani

 

 Nënkryetar:                         1. Isa Ismajlin.

 Nënkryetar:                         2.Sabit Sejdiu.

 

 

Vëzhgus:                               1.Luan Berishën

                                               2.Muhamet Brahimi

 

 

Refera:                                   1.Isa Ismajli

                                               2.Sabit Sejdiu

                                               3.Agron Aliu

                                               4.Enver Elshani-Drenica

                                               5.Naser Bajrami-Llashtica

 

Me Dylbi:                               1.Luan  Berisha

                                               2.Sevdail Sejdiu

 

Dokument Marveshjen e nënshkruajn:     1.Sabit Sejdiu

                                                                 2.Enver Elshani-Drenica

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ne po i paraqesim kandidatët që i paraqitën nga Shoqata Rrotullusi.

 

Kryetar:         Rashit  Rushiti

 

Vëzhgus:        1.Shaip  Kurtaj

                        2.Riza  Rizaj

 

Refera:           1.Naser  Sahiti

                        2.Hashim Aliqi

                        3.Shaip  Kurtaj

                        4.Fadil Sabedini

                        5.Rashit  Rushiti

 

Me Dylbi:         1.Urim  Musliu

                        2.Imet  Limani

 

Dokument Marveshjen e nënshkruajn:          1.Avni Muharremi

                                                                  2.Fadil  Sabedini

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Përfaqsuesit nga Shoqata Bardhoshi nuk lexuan në këte takim asnji materjalë.

 

Ne po i paraqesim kandidatët që i paraqitën nga Shoqata  Bardhoshi.

 

 

Nënkryetar:     1.Imer  Beqiri

Nënkryetar:     2.Luan Maloku

 

Vëzhgus:         1.Zeqir Beqiri

                        2.Naim Rexhepi

 

Refera:              1.Imer  Beqiri

                        2.Milaim Murina

                        3.Erol  Fazliu

                        4.Sokol Shillova

                        5.Nexhmedin Tahiri

 

Me Dylbi:          1.Afrim Rexhepi

                        2.Imer  Beqiri

 

Dokument Marveshjen e nënshkruajn:          1.Imer Beqiri.

                                                                 2.Luan Maloku.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Shoqatatë  udhëheqën për vitin 2012. Në këte përbërje.

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIK IKOSOVËS NË ZVICËR

www.krahsjellsikosoves.com

shoqata_dardania@bluemail.ch

16.10.2011. Takimi i Kryesisë në  Yverdon.Ch

22.10.2011. Takimi për formimin e Bordit në Bern.Ch

 

 

BASHKPUNIMI  MES  SHOQATAVE  SHQIPTARE në favor të pëllumbave dhe kultivuesve për Zvicër për nji organizim në Federatën e Pëllumbav të Kosovës në Prishtinë

 

Duke pasë parasyshë një bashkpunim ka moti të pritur në mes shoqatave të pëllumbave në Zvicër për zbardhjen e rezultateve gjatë garave në shoqatatë aktuale, në teritorin e këti vendi zhvillojn gara TRI-Shoqata deri tani të ndara, andaj ne duhet të Bashkpunojm me shoqatatë si maotra në Zvicërr.

Për nji bashkpunim të tillë mes shoqatave aktuale në Zvicër duhej një organizim konkret me një udhëheqje sëpaku nga PESË-antarë të zgjedhur nga shoqatatë aktuale  me forëmu një BORDË pune përti udhëheqë shoqatatë nga një piramid e organizuar me rezultate.

 

 

Proçes verbali i 16.10.2011.

 

Nën udhëheqjen e Sabit Sejdiut ftohet takim i Kryesisë, me arsye mungon Naser Bajrami-Llashtica, të ftuar plus tre antarë tjer: Isa Ismajli, Agron Aliu dhe Sulejman Nuredini nga antarsia.

 

Rendi i punusë: 

 

1.Bashkpunimi me shoqatatë si motra në Zvicër.

2.Paraqitja e disa pikave të bashkpunimit.

3.Paraqitja e kryesisë

4.Fletorja e Borditë

5.Konfirmimi i nënshkrimeve

 

Shtjellimi i temave të propozuara në këte proçes vërbalë pune.

 

1.Bashkpunimi me shoqatatë si motra në Zvicër.

Kurë dim se shoqata që fiton udhëheqjen e Bordit ka një kandidatë Kryetar, nëse nuk fiton ka dy kandidatë nënkryetar.

 

 Për kryetar të Bordit:                     Isa Ismajlin.
 Për nënkryetar të Bordit:               Sabit Sejdiu.

 

 

Shoqata propozon për Vëzhgus:     Luan Berishën

                                                        Muhamet Brahimi

 

Shoqata propozon për Refera:          1.Isa Ismajli

                                                           2.Sabit Sejdiu

                                                           3.Agron Aliu

                                                           4.Enver Elshani-Drenica

                                                           5.Naser Bajrami-Llashtica

 

Me Dylbi:                                           1.Luan  Berisha

                                                          2.Sevdail Sejdiu

 

 

2.Paraqitja e disa pikave të bashkpunimit.

 

Shoqatat kanë për obligim të  bashkpunojnë mes veti për hirë të pëllumbave, vetëm aty ku kërkohet zbardhja e bashkpunimit të rezultateve të pëllumbave mes  Shoqatave në nivelë të Zivcrës.

Shoqatat vazhdojnë veprimtarit e veta të ndara, pa ndërhyrje të askujt mbrenda aktiviteteve, duke mos prekë vlerën e punës gjat rrugtimit që ato ushtrojn vite me radhë, duke pasë parasyshë mos kushtëzimin dominues ndaj njëra tjetrës, dihet se vlerat garuese  duhet pranuar  sipas rregullores dhe Statutit tani të njohur nga FEDERATA E PËLLUMBAVE TË KOSOVËS,  presim pasë këti takimi bashkpunimin me qendrën e Federatës në Prishtinë.

 

1.Shoqatat e “ Organizuara” të nxjerrin nga kryesit e veta nga pesë antar për të formuar [kjo vlenë për neve në Diasporë në Zvicër] i quatur Bordë i Shoqatave udhëheqës për Diasporë pikrisht në shtetin ku ne veprojmë, për këte ngelin Shoqatat të vetëdishme,  pa dominime mbrenda shoqatave si motër, po këta përfaqsues të shoqatavë në zvicër që formojn  Bordinë e Shoqatave për diaspor pikrisht për Zvicërr, duhen të prezentojn kuvendin e Federatës të Pëllumbave në Republikën e Kosovës. 

 

2. Emërtim iri, ka për detyrë nga përfaqsuesit e dërguar të Shoqatave, me qenë në rolin organizativ të Bordit të Shoqatave si kordinues mbërenda Shoqatave, në proçesin organizativ me kryetart e shoqatave egzistuse, cakton vëzhgues të garave, mosë prezenca e këtyre vëzhgusve të emruar nga Bordi i Shoqatave, ngelë ndërgjegje e atyre shoqatav që nuk i kanë përfill mendimet e Borditë të Shoqatave, shoqaqta që është atë ditë në garë vazhdon me vlersustë e vet, Bordi i Shoqatave detyrohet tja njohë rezultatin garusit, njiherit Bordi i Shoqatave të kërkoj llogari nga shoqata që nuk prezentoj vëzhgimin.

 

3.Emërtim i pranuarë Bordi i Shoqatave të pëllumbave të Kosovës-Diasporës pikrisht në Zvicër bartet me seli për çdo vitë te përfaqsuesi udhëheqës nga vjen shoqata, me këte Shoqata e tij gjatë mandatit përfaqëson  Bordinë e Shoqatave dhe kështu bartet vitë pas viti në Shoqatat e Organizuara. Kosova punonë në këte drejtim, Diaspora nuk ka rrugë tjetër posë bashkpunimit në përkrahje të bashkimit rrethë një qendër ku bashkohen shoqatat, idetë e ferifikuara fuqizohen.

Shoqata e cila del në garë cakton vlersuesit e vetë, njëherit pranon vëzhguesin për vlersim nga Bordi i Shoqatave. [Rolin e vëzhgusit e kuvendojmë për ta fuqizuar në mënyrë të përbashkët, në një mbledhje të afërt atë botë kur të Organizohemi].

 

4.Shoqatat si gjerë më tani, po edhe në të ardhmën shpërblejnë me trofe vendet e miratuara të parin, dytin dhe tretin në kuadër të shoqatës aktuale, Bordi i Shoqatave duhet ti njohë këto rezultate të shoqatave të larëpërmendura, ajë vet të caktoj nga të gjitha shoqatatë që janë të regjistruara në kuadër të vetë Bordit të Shoqatave ti shpallë tre garusë ma të mir të vitit që kanë dalë nga të gjitha shoqatatë e organizuara të Bordit të Shoqatave  për Zvicërr dhe ti shpërblej.

Bordi i Shoqatave për Diasporës në Zvicër organizon shpalljen e tre garuesve më të mirë në kuadër të Shtetit ku vepronë. Meqen se Bordi i Shoqatave nuk ka të holla ti blej trofet obligohet Shoqata e garusit ma të mir ti afroj mjetet e veta.  Rezultatet e Shoqatave i shpallë Bordi i Shoqatave  për Diasporë në mënyrë të organizuar në emër të gjithavë shoqatav raporton FEDERATAN E PËLLUMBAV  TË KOSOVËS në Prishtinë, si organizatë jo qeveritare pran Republikës së Kosovës, konsiderojmë se të gjithë rezultatet e Shoqatave të mbarështuesve Shqiptar nga çdo cep i botës të kyçen në një faqe të përbashkët, Duke pasë parasyshë se rezultatetë e shoqatave në Zvicër pikrisht në munges të nji unifikimit të përbashkët nuk jemi të regjistruar me rezultate te qendra e Federatës  për Kosovë, meritën  e pjekurisë në aspektin e dijës tani e shohim realitet  kaher të pritur.

 

5.Bordi i Shoqatave për Zvicër ti kenë të regjistruara shoqatat në Federatën e Pëllumbave të Kosovës në Prishtinë. Bordi të jet i kujdesëshëm ndaj shoqatave që nukë jan të regjistruara në Federatën e Pëllumbave në Kosovë, të mos ket kurrëfar mardhanje me shkrim deri shoqata në fjalë të  jetë e regjistruar te Federata e Pëllumbave të Kosovës, për ndryshe Bordi vjenë në konfrontim me Federatën e Pëllumbave të Kosovës në të gjitha sferat. 

 

6. Bordi i Shoqatave për Zvicër të njofëtojn me shkrim Federatën në Prishtinë, tnajë njohin rezultatet në Librin e Pëllumbave të Kosovës duke pasë parasysh se pëllumbat që kemi në në Zvicër janë po nga e njejta qerdhë që i kan vëllazrit tanë në  Kosovë. Gjithënji duke pasë parasyshë njohjen e rezultateve nga Zvicra që nga viti 2012. Presim konfermimin e lejesë me shkrim nga Federata e pëllumbave nga Kosova, për ti jetësu të gjitha këto që i përmendëm gjerë më tani.

 

7.Bartja e parë udhëheqse e Bordit të Shoqatave për Zvicër caktohet me shortë nga shoqatatë prezentuese pran Borditë për Zvicër, pastaj radhitën të udhëheqin Bordin sipasë pjesmarrjeve të shoqatave për mandat organizativ njivjeqarë.

 

8.Bordi i Shoqatave në Zvicërr të organizojnë nga një fletore për regjistrimin e rezultateve të konfirmuara nga shoqata e dedikuar nga Bordi dhe shoqata nikuqire, me vulë nga shoqata që vjen dhe nënshkrimi i antarit që ësht i zyrtarizuar nga Bordi dhe udhëheqësi i garës nga shoqata garuse.

 

9. Bordi i Shoqatave për Zvicër, me rastin e lëvizjeve të antarve nga shoqata në shoqat duhet të njohëtohet Bordi, Bordi ti miratoj individit të drejtën e kërkesës, Bordi i Shoqatave individve të till i lejon kalimin nga shoqta aktuale te shoqata tjetër vetëm nji her në vitë nga 01.Dhjetori gjerë me 31.Janari, për gjitha lëvizjet tjera mbrenda 10.mujve të vititë, Bordi nuk lejon të lëvizin nga shoqatatë individët e tillë. Ndërsa për antar të ri që shprehin dëshirën e tyre të antarsohen kudo që ata dojnë nuk ka nevoj të jet i njohëtuarë Bordi.

 

10.Bordi i Shoqatave në Zvicërr  të organizoj një shkollë  për vlersimin e pëllumbave dhe të lëshoj çertifikatë apo Diplomë REFER i Dynekut të Kosovës, duke i vulosë me vulatë e kryesive aktuale të regjistruara në bordin e Shoqatave të pëllumbav për Zvizër dhe njiherit me vulën e Federatës të pëllumbav nga qendra e Kosovës Prishtina, çartifikata apo dekreti pikrisht Diploma ngarthen në mbrendësi e verifikuarë nga vulatë që posidojn Shoqatatë garuse në kuadër të Borditë për Zvicër

 

 

3.Paraqitja e kryesisë

 

 

1.   Sabit               Sejdiu             Kryetar.________________________________

2.   Naser              Bajrami           Nënkryetar_____________________________

3.   Enver             Elshani            Sekretar_______________________________

4.   Luan               Berisha            Arkatar________________________________

5.   Agron             Brahimi           Kordinator._____________________________

 

 

 

 Dokumentë materjali nënshkruhet në emër të shoqates nga Kryetari dhe Sekretari

 
        

1.        Sabit              Sejdiu  _Kryetar____________________________________

2.       Enver             Elshani_Sekretar___________________________________

 

 

 

4.Fletorja e Borditë

 

Fletorja për Bordinë dhe Shoqatat, dy fletore në shërbim, në fundë vitit barazohen.

 

SHOQATATË E REGJISTRUARA NË FEDERATËN E PËLLUMBAVE TË KOSOVËS

NË PRISHTINË

 

KONFIRËMIMI I REZULTATEVE TË PËLLUMBAVË AKROBATIK TË KOSOVËS

NË ZVICËR

 

Bordi i përbër nga:1.Shoqata te Dardania. 2.Shoqata te Rrotulluesi.3.Shoqata te Bardhoshi,

 

Shoqata Garuse:______________________________________________________________ Garusi:_____________________________|Vendi__________________|Data_____________

Komisioni Vlersus:

Udhëheqsi garës:___________________________

Vlersuesit:

1._______________________________________

2._______________________________________

3._______________________________________

Pëllumbat e vlersuarë-Numërat

1._______________|_______|______metra.

2._______________|_______|______metra.

3._______________|_______|______metra.

4._______________|_______|______metra.

5._______________|_______|______metra.

6._______________|_______|______metra.

 

Kryetari i Shoqatës Verifikon Rezultatin_______________________|Nënshkrim__________

 

Vlersuesi i Bordit:

 

1.Shoqata Dardania Konfirmon rezultatin:

______________________________________________________________________________________________________________________________Vuloset

 

Vendi________________Data____________Emri i Prezentusit________________________

 

 

2.Shoqata  Rrotullusi Konfirmon rezultatin: _______________________________________________________________________________________________________________________________Vuloset

 

Vendi________________Data____________Emri i Prezentusit________________________

 

 

3.Shoqata Bardhoshi konfirmon rezultatin: _______________________________________________________________________________________________________________________________Vuloset

 

Vendi________________Data____________Emri i Prezentusit______________________

5.Konfirmimi i nënshkrimeve

 

 

SHOQATATË E REGJISTRUARA NË FEDERATËN E PËLLUMBAVE TË KOSOVËS

NË PRISHTINË

 

 

BORDI I SHOQATAVE PËR ZVICËR KONFIRËMON NËNSHKRIMET E SHOQATAVE TË PËLLUMBAVË AKROBATIK TË KOSOVËS NË ZVICËR

 

Bordi për Zvicër përbëhet nga tri Shoqata: 1.Shoqata Dardania, 2.Shoqata te Rrotulluesi. 3.Shoqata te Bardhoshi.

 

Dokumenti pasi tëjet miratu, nga kryesuesit e tri Shoqatave të lartëpërmendura nënshkruhet, dokumenti në fjalë i ngelë nga një kopje Borditë.  Nga 3 kopjet letër e fundit vetëm nënshkrimet ju ngelin nga 1 kopje Shoqatave aktuale, duke i përfshi nënshkrimet e të gjithve:


 

 

 

Përfaqsuesi nga Shoqata Dardania:                                   Vula

 

Emri mbiemri: 1________________________|Nënshkrimi________________________

                        2.

 

 

 

Përfaqsuesi nga Shoqata Rrotulluesi:                                 Vula

 

Emri mbiemri: 1_________________________|Nënshkrimi________________________

                        2.

 

 

 

Përfaqsuesi nga Shoqata Bardhoshi                                     Vula

 

Emri mbiemri: 1_________________________|Nënshkrimi________________________

                        2.

 

 

 

Vendi ku u mbajt Takimi i punës ___________________________________________

 

 

Data__________________Kantoni_________________________________________

 

 

 

Ky lartë ishte raporti i Shoqatës Dardania. Raport paraqiti edhe Shoqata rrotullusi.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

PUNIMET I ZHVILLUAM NË PREZENCË TË TRI SHOQATAVË

 

Punimet i filluam të shtunën në mbramje me 22.10.2011. në Bern

Me punë filluam nga ora 21.00 duke përmbyllë punën ora 23.30

 

 

Pasi dëgjum dy raporte nga tri Shoqatatë prezente, ne nuk dotë mirremi me debatë, doti çasemi gjërav konkrete duke i përmbyll në favor të organizimit ashtu si u vepru për një aktivitet konkret.

 

Nga Shoqata Dardania Agron Aliu propozon për kryetar me i udhëheqë shoqatatë për një vitë Rashit Rushitin.

Me këte rast e pranuan të gjithë propozimin e Agron Aliut.

Njiherit edhe vetë Rashit Rushiti pranon propozimin.

Të pranishmit i përkrahën dy mendimet, të Agronit që propozoj dhe Rashitit i urunë punë të mbar që tna udhëheqë gjat mandatit vjetor 2012.

 

Takimin e udhëhoqi Rashit Rushiti

 

Pikat nga përfaqsuesi i Shoqatës Rrotullusi që i paraqiti zotri Rashit Rushiti të përbëra nga 12.pika nuk i kemi siguru edhe pse zotriu i shpërndav po ja nuk e kisha dhe shpresoj se ajë e paraqet te faqja e vetë dhe e shohim, apo sa ta siguroj dota paraqesë edhe këtu.

 

 

Ne po i paraqesim kandidatët që i kemi edhe ma lartë nga Shoqata Dardani

 

 Nënkryetar:                         1. Isa Ismajlin.

 Nënkryetar:                         2.Sabit Sejdiu.

 

 

Vëzhgus:                               1.Luan Berishën

                                               2.Muhamet Brahimi

 

 

Refera:                                   1.Isa Ismajli

                                               2.Sabit Sejdiu

                                               3.Agron Aliu

                                               4.Enver Elshani-Drenica

                                               5.Naser Bajrami-Llashtica

 

Me Dylbi:                               1.Luan  Berisha

                                               2.Sevdail Sejdiu

 

Dokument Marveshjen e nënshkruajn:     1.Sabit Sejdiu

                                                                 2.Enver Elshani-Drenica

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ne po i paraqesim kandidatët që i paraqitën nga Shoqata Rrotullusi.

 

Kryetar:         Rashit  Rushiti

 

Vëzhgus:        1.Shaip  Kurtaj

                        2.Riza  Rizaj

 

Refera:           1.Naser  Sahiti

                        2.Hashim Aliqi

                        3.Shaip  Kurtaj

                        4.Fadil Sabedini

                        5.Rashit  Rushiti

 

Me Dylbi:         1.Urim  Musliu

                        2.Imet  Limani

 

Dokument Marveshjen e nënshkruajn:          1.Avni Muharremi

                                                                  2.Fadil  Sabedini

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Përfaqsuesit nga Shoqata Bardhoshi nuk lexuan në këte takim asnji materjalë.

 

Ne po i paraqesim kandidatët që i paraqitën nga Shoqata  Bardhoshi.

 

 

Nënkryetar:     1.Imer  Beqiri

Nënkryetar:     2.Luan Maloku

 

Vëzhgus:         1.Zeqir Beqiri

                        2.Naim Rexhepi

 

Refera:              1.Imer  Beqiri

                        2.Milaim Murina

                        3.Erol  Fazliu

                        4.Sokol Shillova

                        5.Nexhmedin Tahiri

 

Me Dylbi:          1.Afrim Rexhepi

                        2.Imer  Beqiri

 

Dokument Marveshjen e nënshkruajn:          1.Imer Beqiri.

                                                                 2.Luan Maloku.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Shoqatatë  udhëheqën për vitin 2012. Në këte përbërje.

Kryetar:          1.Rashit Rushiti          nga Shoqata  Rrotullusi.

 
Nënkryetar:     2.Isa  Ismajli               nga Shoqata Dardania.

Nënkryetar:     3.Sabit Sejdiu             nga Shoqata Dardania.

Nënkryetar:     4.Imer Beqiri              nga Shoqata Bardhoshi.

Nënkryetar:     5.Luan Maloku           nga Shoqata Bardhoshi.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

SUPERLIGA E GARAVE ME PËLLUMBA AKROBATIKË

Platforma për gara të përbashkëta të shoqatave me pëllumbat akrobatikë rrotullues (dynek) të Kosovës në Zvicër

1. Ky sistem i garave do të quhet Superliga e garave të Pëllumbave Akrobatikë “rrotullues” (dynek) të Kosovës në nivel të Zvicrës, shkurt Superliga e Pëllumbave Rrotullues (dynek)
2. Në Superligë fillimisht marrin pjesë "Shoqata Dardania", „Rrotulluesi dardan“ dhe „Shoqata Bardhoshi”. Në Superligë mund të inkuadrohen të gjitha ato Shoqata (klube) të cilat kultivojnë dhe bëjnë gara aktive me pëllumbat akrobatikë rrotullues (dynek) të Kosovës në Zvicër.
3. Garat e Superligës do të udhëhiqen nga një komision i cili do të formohet nga këto tri shoqata. Komisioni do të përbëhet prej pesë anëtarëve, një kryetar dhe katër anëtarë të komisionit. Shoqata e cila e merr postin e kryetarit në komision do të përfaqësohet vetëm me një anëtar, ndërsa dy shoqatat e tjera do t‘i kenë nga dy anëtarë.
4. Ky komision ka mandat një-vjeçar ndërsa kryetari zgjidhet sipas radhës me rotacion. Kryetari dhe komisioni i Superligës së pëllumbave zgjidhet me vota të fshehta ose sipas ndonjë marrëveshjeje eventuale paraprake, ku për komision dërgohen përfaqësues të caktuar nga shoqatat.
5. Superliga e pëllumbave akrobatikë “rrotullues” (dynek) të Kosovës në Zvicër do të punojë me rregulloren e miratuar nga mesi i vitit 2007. Por nuk përjashtohet mundësia e ndryshimit të ndonjë pike eventuale.
6. Që të tria faqet e internetit kanë të drejta të barabarta sa i përket garave të superligës si në informim, lajmërimeve dhe publikimeve për këto gara.
7. Ranglista e pëllumbave garues në Superligë patjetër duhet të jetë e ngjashme në të tria faqet e internetit, shoqata Dardania linki www.krahsjellsikosoves.com, rrotulluesi-dardan dhe shoqata bardhoshi.
8. Të zgjidhet një fletëvlerësim unik për garat e pëllumbave rrotullues të superligës. Ky fletëvlerësim duhet t‘i përmbushë të gjitha kriteret të cilat i kërkon kjo fushë.
9. Shoqata e cila e ka postin e kryetarit të komisionit të superligës ka të drejtë t‘i mbajë fletëvlerësimet origjinale në arkivin e shoqatës së vet. Kurse dy shoqatat tjera gëzojnë të drejtën të kenë kopjet e fletëvlerësimeve të garave të pëllumbave garues në superligë.
10. Të zgjidhet një komision prej tre anëtarësh, i cili do t‘i përcjellë garat e superligës gjatë gjithë sezonit të garave. Këta tre persona (përfaqësues të të tri shoqatave) duhet të jenë kultivues të pëllumbave akrobatikë rrotullues (dynek) të Kosovës, të jenë njohës të mirë të këtij lloj pëllumbi dhe të kenë përvojë shumëvjeçare në këtë fushë.
11. Në superligë secila shoqatë do t‘i dërgojë nga 5 anëtarë, prej të cilëve dy do të jenë anëtarë të komisionit, ndërsa tre të tjerët do të jenë në cilësinë e vlerësuesve.
12. Të caktohet grupi i vrojtuesve me dylbi i cili do të përbëhet nga gjashtë anëtarë, pra, dy përfaqësues nga secila shoqatë.