Pëllumbi Rrotullus

image-8488274-Llogo_me_hynesh_edited.jpg

shoqata_dardania@bluemail.ch

Bishtërrotullusit

Bishtërrotullusit dhe Krahsjellsit nuk kan asgjë të përbashkët.

Familja e pëllumbav Bishtërrotullus, në botën e pëllumbëtaris ësht ndër familjet ma të mëdha, këjo familje ndahet në pëllumba me kapelë dhe pëllumba pa kapelë, të gjithë janë sqepë shkurtër me përjashtim të pëllumbav Orjental që kan sqep të gjatë dhe bisht të gjër. Bishtërrotullusit dhe Krahsjellsit nuk kan asgjë të përbashkët, bisht rrotullusit gjat akrobacioneve rrotullohen duke ngrit kokën në drejtim të bishtit, në vazhimsi pas disa rrotullimeve shpeshë her ulen në bisht dhe aterrojn disa metra.